ЗКД(БН) - Базові навички з ЗКД

Програма з дресирування собак

“Загальний курс дресирування” (базові навички) ЗКД(БН)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

За розшуковою службою перевіряють навички:

• вибірка чужої речі;

• вибірка людини;

• робота за слідом;

• обшук місцевості;

• затримання, захист дресирувальника та ставлення до пострілу (перевіряють у комплексі).

ОПИС ВИКОНАННЯ НАВИЧОК

Вибір чужої речі. Перевіряють у

відповідно до розділу ЗКС.

Вибірка людини. Команді «Нюхай!»,

“Шукай!”.

Вибірка людини проводиться із групи 4 «підозрюваних» (суддів). Собака пускається на вибірку без повідця, у намордника.

За 15-20 хв до початку вибірки у всіх 4 суддів відбираються вручені ним однакові чисті платочки з ганчірки, які поміщаються у целофанові мішечки. Туди ж кладуться згорнуті в трубочку записки з прізвищем та ініціалами (або номером) власника платка. Мішечки зав’язуються однаковою тасьмою (ниткою) та перемішуються.

За вказівкою судді дресирувальник садити собаку за 3-4 м від шеренги помічників, бере будь-який мішечок, розв’язує його, дістає платок і дає його обнюхати собаці, потім пускає собаку на вибірку (допускається пуск собаки на поповідку), сам залишається на тому ж місці і керує собакою, стежачи за її поведінкою.

Собака повинен спокійно обнюхати помічників і з першого пуску вибрати власника платка, вказавши на нього гавканням або іншими проявами свого поведінки (посадкою, укладенням та ін.). Суддя фіксує закінчення вибірки та дістає з мішечка трубочку з даними про власника платка, який вибрав собака, та встановлює правильність вибірки.

Дозволяється 3 пуски з дачею занюхування одного і того ж платка.

Одним пуском вважається рух собаки вдоль шеренги 4 рази (2 рази зліва направо та 2 рази справа наліво) або робота собаки протягом 2 хвилин.

Навичка вважається невиконаною, якщо собака не вібрала помічника після третього пуску, або дресирувальник своїми діями наводити собаку на позовного помічника.

Робота за слідом. Команді: “Нюхай!”, “Слід!”.

Слід прокладається на рівній місцевості, далеко від місць скупчення людей. Довжина сліду 500 м. Година пуску собаки через 30 хв після закінчення прокладки сліду.

Суддя-прокладник, дотримуючись вказівок старшого судді, позначає початкову точку сліду та починає прокладку. Слід повинен мати 2 тупі куті через шкірні 150 м і через 100 м гострий угол (рис. 7.70).

На лінії сліду розкладаються і маскуються три речі, зручні для піднесення собакою. На кінцевій точці сліду залишається четверта – річ «вимпел» чи маскується суддя. Місця, де кладуться речі, визначаються суддівською колегією, але приблизно на однаковому відстані одне від одного для всіх випробовуваних собак.

Усі речі повинні мати порядковий номер.

Дресирувальник із собакою на поводку довжиною 10 м за вказівкою судді ознайомлює собаку із запахом сліду (команда «Нюхай!») та пускає її слідом (команди «Нюхай!», «Слід!»).

З початкової точки сліду дозволяється пускати собаку до трьох разів.

Якщо собака збився зі сліду і самостійно не може знову знайти його, дресирувальнику дозволяють допомогти собаці знайти слід. У тих випадках, коли дресирувальник не може допомогти собаці, суддя допомагає йому знайти слід.

Проробляючи слід, собака має самостійно виявити 3 речі, «вимпел» чи прокладача сліду.

Навичка вважається невиконаною, якщо собака не бере слід після третього пуску, не виявила “вімпел” або прокладача сліду, або всі 3 речі.

Обшук місцевості. Команді: «Шукай!», «Дай!», що направляє жест правою чи лівою рукою, що вказує напрямок пошуку.

Обшук місцевості проводиться, як правило, проти вітру, на пересіченій місцевості, зручній для маскування промов та людини.

Територія огляду – 60 х 70 м (рис. 1).

Помічник заходити на ділянку, що обшукується, з одного з кутів, розкладає і маскує на ньому три зручні для підносу собакою незнайомі їй речі на відстані 15—20 м одна від іншої (приблизно по вершинах зигзагів), потім ховається не ближче 25 м від останньої речі (помічник у дресирювальному костюмі або з одягненими рукавами).

Дресирувальник командної “Шукай!” посилає собаку для обыску місцевості. Обшук повинен проводитися собакою у швидкому темпі, зигзагоподібно, з приблизно рівними відстанями між паралелями. Повороти на бічних межах ділянки мають бути спрямовані вперед у процесі руху. Для поворотів на бічних межах ділянки дресирувальник має право підгукати собаку та при підході дати їй команду «Шукай!». і жест, що вказував нове напрямок.

Дресирувальник у ході обшуку рухається середньою лінією ділянки з відхиленнями від неї не більше 10 м у кожну сторону.

Собака без команди повинен піднести найдену річ до дресирувальника та за командою «Дай!» віддати йому. Потім дресирувальник командою «Шукай!» посилає собаку на пошук.

При виявленні помічника собака гавкає або утримує його до підходу дресирувальника та підзивами собаки.

Навичку вважають невиконаною, якщо собака проводить обшук більше 10 хвилин.

Затримання, захист дресирувальника та ставлення собаки до пострілу. Перевіряють відповідно до розділу ЗКС.