ЗКД - "Загальний курс дресирування"

Правила проведення змагань з курсу «Загальний курс дресирування» (ЗКД)

Загальні положення

Випробування з ОКД проводяться на учбово-дресирювальному майданчику з природним покриттям, обладнаним необхідними снарядами: бум, похила стінка у вигляді літери “А”, л/а бар’єр.

До випробувань допускаються собаки будь-яких порід.
Вік собак -12 місяців – визначається на день проведення випробувань.
За загальним курсом дресирування перевіряються:1. Показ зубної системи, ставлення до намордника, перехід у вільний стан.
2. Ставлення до корму, що забороняє команду “Фу”.
3. Повернення місце.
4. Підхід до дресирувальника.
5. Стійка, посадка, укладання (перевіряється у комплексі).
6. Рух собаки поруч із дресирувальником.
7. Подолання перешкод.
8. Апортування.
9. Керованість собаки під час пострілу.
Випробування для собак зростом у загривку 42 см і нижче проводяться за цими нормативами з урахуванням змін розмірів перешкод та дистанції для керування. Зростання таких собак перевіряється на початок змагань.
Місця серед собак зростом у загривку 42 см і нижче можуть визначатися як в окремій групі.
Дресирувальник керує собакою відповідно до встановлених цими правилами команд голосом, жестом, голосом і жестом.
Команду голосом, жестом чи голосом і жестом дресирувальник має подати відразу після вказівки судді.
Дозволяється впливати на поведінку собаки протягом 3 секунд. Дії дресирувальника на змаганнях керує суддя. Опробування снарядів дозволяється.
Перед початком виконання кожної навички дресирувальник із собакою приймає вихідне положення (собака сидить біля лівої ноги дресирувальника паралельно, не завалюючись). Після виконання навички дозволяється огладжування собаки, а також заохочення її голосом. Заохочення ласощами та гра з собакою між навичками не допускаються. При підведенні підсумкової оцінки за навичку (комплекс) судді слід проводити різницю між додатковими діями дресирувальника, що впливають на роботу собаки, і діями дресирувальника, які не спричинили зміни у роботі собаки.
Всі дії дресирувальника, що спотворюють або доповнюють нормативну команду при демонстрації навички (комплексу) і собаки, що впливають на роботу, оцінюються як додаткові впливи на собаку і штрафуються, кожне окремо за пунктом «інші порушення» даної навички в оціночному аркуші. На змаганнях помилки дресирувальника оцінюються відповідно до таблиці штрафних балів.
Набрані штрафні бали вираховуються з максимальної оцінки його роботи – 50 балів.
Робота дресирувальника враховується тільки в тому випадку, коли дві або більше собак мають однакові оцінки: рівні суми за кожною навичкою.
Залежно від нарахованих балів після закінчення випробувань присуджується диплом 1, 2, 3 ступеня. Загальна оцінка роботи собаки складається із загальної суми балів, набраної відповідно до підсумкової таблиці набраних балів, за умови виконання кожної навички.
Робота собаки оцінюється суддею за кожною навичкою відповідно до таблиці штрафних балів.
За неправильні та нечіткі дії з найвищої оцінки за навичкою віднімаються штрафні бали.
Змагання розпочинаються з доповіді.
Дресирувальник із собакою підходить до судді і зупиняється за 2-3 метри від нього, представляється і чітко повідомляє про готовність до змагань.
Собаки, які під час змагань виходять із-під контролю дресирувальника, знімаються.
Опис навичок та їх виконання

1. Показ зубної системи, ставлення до намордника, перехід у вільний стан.

Команди голосом: «Поруч», «Сидіти», «Гуляй», «До мене»; жест правою рукою (перевіряється у комплексі).

Виконання

За вказівкою судді, дресирувальник із собакою підходить до судді, зупиняється та показує зубну систему собаки (тільки на випробуваннях допускається одна фіксуюча команда «Сидіти» перед початком показу зубної системи).
Надягає собаці намордник і переводить його у вільний стан командою «Гуляй» (не в бік судді).
При кликанні собаки дресирувальнику дозволяється подати прізвисько один раз, далі подача прізвиська штрафується за пунктом «інші порушення» – 1 бал.
Невиконанням досвіду «показ зубної системи» вважається неможливість огляду зубної системи собаки.
Невиконанням навички «ставлення до намордника» є скидання намордника, або безперервні спроби його скинути, незважаючи на вплив дресирувальника, або неможливість надіти намордник на собаку. Відсутність зміни становища собаки після команди «Гуляй» до початку руху дресирувальника штрафується за пунктом «Інші порушення» – 1 бал.


Оцінка за навичку 5-2 балівШтрафні бали
  
опір при показі зубної системи1
опір при надяганні намордника1
кожна спроба скинути намордник1
кожна повторна команда1
кожен механічний вплив на собаку1
інші порушення (кожне)1-2

2. Ставлення до корму, що забороняє команду “Фу”.

Навичка перевіряється у два етапи.

Перший етап

Команди голосом: “Гуляй” і жест правою рукою, “Фу”.

Виконання

Навичка перевіряється на ділянці 3 м х 4 м, де заздалегідь помічником розкидається кілька помітних шматочків ласощів.
Кількість кинутих шматків має знати суддя.
Дресирувальник із собакою без повідця, за вказівкою судді, підходить до ділянки, де розкиданий корм, зупиняється за 2 метри від ділянки, командою «Гуляй» і жестом посилає собаку на цю ділянку і продовжує рух у напрямку корму разом із собакою.
За вказівкою судді, після проходу ділянки з ласощами дресирувальник кличе собаку командою «До мене».
Подання забороняючої команди “Фу” не дозволяється.
За рішенням головної суддівської колегії навичку «Ставлення до корму» на землі можна поєднувати з перевіркою іншої навички.
Невиконанням навички “Ставлення до корму” є взяття корму в пащу.

Другий етап

Команда: “Фу”

Виконання

На цьому етапі навичка перевіряється (після попереднього узгодження з дресирувальником) одним із наступних способів:

– Забороною собаці брати корм з рук дресирувальника;
– Забороною брати якийсь предмет.

При першому способі, за вказівкою судді, дресирувальник:

– Підходить з собакою до судді і зупиняється перед ним;
— рукою (на відкритій долоні) дає кілька разів по одному шматочку ласощів;
– при дачі чергового шматочка подає команду “Фу”;
– Після витримки до 5 сек. прибирає руку з ласощами;
– Відновлює дачу ласощі.

При відновленні дачі ласощі дресирувальнику дозволяється давати не більше двох будь-яких команд.
Схема перевірки навички всім собак цього заходу однакова. Невиконанням досвіду є взяття корму в пащу.
При другому способі дресирувальник посилає собаку за кинутим предметом. Потім, за вказівкою судді, подає команду «Фу», за якою собака має викинути предмет із пащі.
Повторні команди “Фу” не дозволяються.
На відновлення навички дозволяється трохи більше двох команд.
Навичка вважається невиконаною, якщо собака не викинула предмет після команди, що забороняє.

Оцінка за навичку 5-2 балівштрафні бали
  
Ставлення до корму: 
повторна команда1
інші порушення (кожне)1-2
Команда «Фу», що забороняє: 
повторна команда1
невідновлення поїдання корму після двох команд1
невідновлення апортування після двох команд1
інші порушення (кожне)1-2
невиконання навичкизнято

3. Повернення на місце

Команди голосом: “Місце”, “Лежати”, “Сидіти” або “Поруч”, “До мене”; жест правою рукою

Виконання

За вказівкою судді, дресирувальник:

– Позначає місце, укладаючи собаку командою «Ліжати», кладе перед нею річ і подає команду «Місце»; відходить від неї на:

— на 25 метрів — для собак на зріст понад 42 см;
– на 15 метрів – для собак зростом 42 см і менше.
— після витримки, не менше 15 сік, підкликає собаку командою голосом «До мене» та/або жестом.
Витримка відраховується з моменту відходу дресирувальника собаки. Після підходу собаки та витримки до 5 секунд, за вказівкою судді, дресирувальник:

– командою голосом “Місце” або голосом і жестом (одночасно) посилає собаку на місце;
– Після витримки до 15 секунд, підходить до собаки (витримка відраховується з моменту входження собаки в двометрову ділянку навколо місця);
— усаджує собаку командою «Сидіти» чи «Поруч» і забирає річ.
Собака по першій команді повинен швидко по прямій підбігти до дресирувальника, а потім, також по першій команді, у тому ж темпі повернутися на зазначене місце і лягти поруч із предметом, що позначає місце. Корпус собаки не повинен виходити більш ніж на половину з кола радіусом 1 метр (для собак зростом 42 см і менше – 0,5 м), центром якого є предмет, що позначає місце.
Навичка вважається невиконаною, якщо собака не виконала будь-яку нормативну команду після 2-х повторів, не підійшла до дресирувальника протягом 15 секунд після першої поданої команди «До мене», або не повернулася до ділянки радіусом 2 м.


Оцінка за навичку 12-6 балівштрафні бали
  
повторна команда1
кожен зрив витримки2
неповернення в метрову ділянку від речі (собаки зростом понад 42 см)2
неповернення в ділянку радіусом 0,5 м від речі (для собак зростом 42 см і менше)2
відсутність укладання біля речі2
зміна положення1
уповільнена рись1-2
рух із короткими зупинками1-3
інші порушення (кожне)1-2
невиконання навичкизнято

4. Підхід до дресирувальника.

Команда голосом: “До мене” і жест правою рукою (одночасно).

Виконання

Дресирувальник командою голосом «До мене» та/або жестом підкликає собаку до себе.
Собака по першій команді повинен по прямій швидко підбігти до дресирувальника і сісти біля його лівої ноги. Допускається при підході собаки її посадка перед дресирувальником, після чого по команді «Поруч» вона повинна сісти біля лівої ноги дресирувальника (обхід не обов’язковий).
Навичка вважається невиконаною, якщо собака не підійшла до дресирувальника протягом 15 секунд після першої поданої команди. Допускається трохи більше двох повторних команд.
При кликанні собаки з вільного стану після команди «Гуляй» до команди «До мене» дозволяється один раз використовувати прізвисько, оцінка при цьому не знижується.
Повторне використання прізвиська собаки штрафується за пунктом “інші порушення” – 1 бал.


Оцінка за навичку 13-9 балівштрафні бали
  
повторна команда1
кожна неправильна посадка, відсутність посадки1
млявий підхід (уповільнена рись)1-2
підхід із короткими зупинками3
далекий (більше одного метра) обхід дресирувальника1
інші порушення (кожне)1-2

5. Стійка, посадка, укладання (перевіряється у комплексі).

Команди: голосом: “Лежати”, “Сидіти”, “Стояти” і жест правою рукою (одночасно).

Виконання

За вказівкою судді:

— дресирувальник фіксує собаку в положенні, зазначеному суддею;
– Відходить від неї:
— на 25 метрів — для собак на зріст понад 42 см;
– на 15 метрів – для собак зростом 42 см і менше;
– Змінює її положення командами (голосом і жестом окремо);
– Підходить до собаки.

Кожна навичка має бути виконана собакою з різних положень двічі.
Собака повинен по першій команді прийняти необхідне становище і не змінювати його.
При зміні собакою положення дресирувальник повинен повернути її у потрібне положення самостійно повторною командою.
Невиконанням навички «комплекс» вважається просування собаки понад 3 метри на всіх прийомах (для собак зростом 42 см і менше -1,5 м),
а також якщо собака не прийняла потрібного положення після двох повторних команд при переході з одного положення в інше.


Оцінка за навичку 20-13 балівштрафні бали
  
кожна повторна команда1
просування більш ніж на 1 м (для собак зростом понад 42 см)3
просування більш ніж на 0,5 м (для собак зростом 42 см і менше)3
просування більш ніж на 2 м (для собак зростом понад 42 см)5
просування більш ніж на 1 м (для собак зростом 42 см і менше)5
кожне неправильне положення1
інші порушення (кожне)1-2
невиконання навичкизнято

6. Рух собаки поруч із дресирувальником.

Команда голосом: «Поруч».

Виконання

За вказівкою судді дресирувальник починає рух за маршрутом, що становить 30-40 кроків.
У процесі руху дресирувальник за сигналом судді змінює темп та напрямок руху, а також демонструє повороти на місці.
Подання команди «Поруч» дозволяється тільки на початку руху та за зміни напряму. Маршрут руху визначається головною суддівською колегією змагань.
Собака повинен йти щільно і невимушено поряд з дресирувальником, не витісняючи його, біля його лівої ноги (плечо собаки на рівні коліна), зберігаючи правильне положення при різних темпах руху та при поворотах.
При зупинці самостійно сідає біля лівої ноги дресирувальника паралельно з ним, не завалюючись.
Навичка вважається невиконаною у разі відхилення собаки у будь-який бік більш ніж на корпус (поява просвіту між дресирувальником та собакою більш ніж довжина корпусу).

Оцінка за навичку 18-10 балівштрафні бали
  
повторна команда1
кожне відхилення в межах корпусу у будь-який бік1
кожна відсутність посадки1
кожна неправильна посадка1
кожен механічний вплив2
кожне забігання собаки вперед дресирувальника або відставання з появою просвіту між собакою та провідником2
кожне відхилення собаки з появою просвіту, що становить довжину корпусу собаки3
інші порушення (кожне)1-2

7. Подолання перешкод.

Перешкоди:

глухий паркан – 1,8 метра;
гірка – 1,8 метра;
жорстко закріплений легкоатлетичний бар’єр – 0,75 м або 0,40 м;
бум;
сходи;
окоп.
Перешкоди поділяються на 3 групи:

1. група – опорні стрибки: глухий паркан заввишки 1,8, гірка заввишки 1,8 м;
2. група – безопорні стрибки: окоп, жорстко закріплений, легкоатлетичний бар’єр заввишки 0,75 м (для собак зростом у загривку 42 см і менше – 0,40 м);
3. група – рух снарядом: бум, сходи.
Команди голосом:
“Вперед”, “Бар’єр”, “До мене”, “Поруч”; жест правою рукою.
Кількість та черговість подолання перешкод на маршруті визначає головна суддівська колегія.
При цьому серед обраних перешкод має бути не менше однієї з кожної групи.
Подолання всіх перешкод є обов’язковим.
Дозволяється лише одна повторна спроба подолання кожної перешкоди.
Усі ходові поверхні снарядів повинні мати неслизьке покриття.

Виконання

Після оголошення дресирувальнику маршруту руху та послідовності подолання перешкод, останній, за вказівкою судді:
— починає рух за маршрутом і зупиняється у 3-метровій зоні перед перешкодою;
— голосом і жестом посилає собаку на перешкоду.
Після подолання перешкоди собакою, дресирувальник, обійшовши його з правого боку, може відразу почати рух з нею за командою «Поруч» до наступної перешкоди, зупинившись у 3-метровій зоні перед ним, або, перед початком руху використовувати команду «До мене» ( посадка собаки у лівої ноги дресирувальника обов’язкова).
Дресирувальник перетинає лінію легкоатлетичного бар’єру, глухого паркану, окопа та гірки лише після приземлення собаки. Легкоатлетичний бар’єр собака має подолати безопорним стрибком, не торкаючись його.
На бум собака входить по трапу, швидко проходить по буму і сходить по трапу з іншого боку. Дресирувальник слід позаду собаки або поряд з нею вздовж буму.
Сходами собака піднімається з одного боку і без затримки сходить з іншого.
Дресирувальник слід уздовж сходів, не випереджаючи собаку.
Надавати собаці будь-яку механічну допомогу при подоланні перешкод не дозволяється.

Оцінка за навичку 14-10 балівштрафні бали
  
повторна команда1
рух без команди1
торкання л/а бар’єру лапами1
повільний рух (по перешкоді)1
кожна повторна спроба1
кожне випередження дресирувальником собаки1
інші порушення (кожне)1-2
невиконання навичкизнято

8. Апортування (піднесення предмета).

Команди голосом: “Сидіти” або “Поруч”, “Апорт”, “Дай”; жест правою рукою.

Виконання

За вказівкою судді, дресирувальник:

— дістає і показує собаці предмет, що апортує.
Для всіх собак, що беруть участь, використовується предмет єдиного зразка вагою:

– для собак зростом понад 42 см не менше 500 гр.;
– для собак зростом у загривку 42 см і менше не більше 150 гр.
– кидає предмет не ближче 10 метрів від себе;
— після витримки до 5 секунд одночасно командою «Апорт» і жестом висилає собаку
— після піднесення предмета та витримки до 5 секунд за командою «Дай» забирає предмет у собаки.
Фіксуюча команда «Сидіти» перед викидом предмета, що апортує, штрафується.
Собака повинен підбігти до покинутого предмета, взяти його в пащу і повернутися до дресирувальника однаково швидко. Сісти з предметом біля лівої ноги (допускається посадка собаки перед дресирувальником).
У разі посадки собаки перед дресирувальником, останній, за вказівкою судді, забирає предмет у собаки та самостійно подає команду «Поруч», після якої собака повинен сісти поряд у лівої ноги дресирувальника (після команди «Поруч» обхід не обов’язковий).
Якщо собака кидає предмет далі одного метра від дресирувальника, не підносить його або не віддає після двох повторних команд, навичка вважається невиконаною.

Оцінка за навичку 13-8 балівштрафні бали
  
повторна команда1
відсутність витримки2
кидає предмет біля дресирувальника в межах 1 метра1
гра з предметом1-3
уповільнена рись1-2
опір при віддачі предмета1
інші порушення (кожне)1-2
невиконання навичкизнято

9. Керованість собаки під час пострілу.

Керованість собаки під час пострілу перевіряється при виконанні будь-якої навички, крім навичок:

– «Ставлення до корму»;
– «Подолання перешкод» у момент подолання снарядів;
– “Апортування” в момент взяття предмета в пащу.

Навичка, під час виконання якої перевіряється керованість собаки на пострілі, встановлюється суддею і поширюється усім собак проведеного заходу.
Перевірка керованості собаки під час пострілу проводиться відразу ж у процесі виконання навички (без його повторення).
За вказівкою судді, проводиться постріл зі стартового пістолета на відстані 15 м від собаки, непомітно для неї.
У разі, якщо собака після пострілу припинила виконання навички, дресирувальник самостійно продовжує керувати собакою.
Оцінка за поведінку собаки під час пострілу окремо не нараховується. Сам постріл розглядається як ускладнення навички і входить до загальної оцінки згідно з таблицею штрафних балів за навичкою, що перевіряється.

Підсумкова таблиця набраних балів за ОКД

Оцінка роботиВищий балМінімально допустимий бал1 ступінь2 ступінь3 ступінь
Підсумкова оцінка10060100-9089-8079-60
Оціночна таблиця навичок
Навички, що перевіряютьсяМаксимальний балМінімальний бал
1. Показ зубної системи, ставлення до намордника, перехід у вільний стан52
2. Ставлення до корму, забороняюча команду “Фу”52
3. Апортування (піднесення предмета)138
4. Повернення на місце126
5. Підхід до дресирувальника139
6. Комплекс (стійка, укладання, посадка)2013
7. Рух собаки поруч із дресирувальником1810
8. Подолання перешкод1410
9. Керованість собаки під час пострілу (входить в оцінку навички або комплексу)
Загальні бали10060
Оцінка роботи дресирувальника (50 балів)
Оцінка роботи дресирувальника не впливає на оцінку роботи собаки, але враховується на змаганнях у тому випадку, якщо дві або більше собак мають рівні сумарні показники.
Нечітка доповідь судді2
Кожне спотворення команди, жесту1
Несвоєчасне виконання команди судді2
Відсутність необхідної дії на собаку2
Несвоєчасне заохочення1
Вплив на собаку без потреби1
Некоректний показ прийому3
Грубе поводження з собакоюзнято
Неетична поведінказнято