ССД — Служба собак-детекторів

ПОЛОЖЕННЯ
Про проведення змагань спеціальних розшукових собак за програмою
«Служба собак-детекторів» («ССД-1»)

Мета змагань

— Розширення співробітництва, обмін досвідом та вдосконалення робочих навичок кінологічних підрозділів (команд) силових структур, державних та приватних установ;

— Підвищення потенціалу готовності кінологічних підрозділів у різних життєвих умовах;

— Визначення найкращих кінологічних команд України.

Загальні положення

 1. Під терміном «Собаки-детектори» слід розуміти собак, що відшукують приховані запахоносії вибухових речовин та пристроїв, зброї та боєприпасів, наркотичних речовин, тютюнових виробів.
 2. Програма «ССД» розподіляється на 1-й, 2-й та 3-й рівень складності та має відповідну назву: ССД-1, ССД-2 та ССД-3.
 3. Запахоносії, що використовуються при проведенні змагань: комплекти учбових кінологічних реквізитів, що відповідають технічним умовам виробника, та мають дійсні строки придатності.
  Тип: «КУР-ВР» та «КІНР», стартові пістолети та холості набої, тютюнові вироби не менше 3-х блоків.
 4. Групи, в яких змагаються учасники розподіляються за видами використання запахоносіїв, при підготовці собак:

А) вибухові речовини, або їх складові, вогнепальна зброя та боєприпаси;

Б) наркотичні речовини, або їх складові;

В) тютюнові вироби;

Г) комбіновані (А+Б+В) та інші.

 1. В розділі «А», використовуються запахоносії тротилу, гексогену, тену, пластиту, піроксилінового, або

балістного порохів, масою 50 г, а також пістолет стартовий (8-9 мм), з якого зроблено постріл, за добу

до початку змагань, та холості набої до стартового пістолета, в кількості 25 шт.

В розділі «Б», використовуються запахоносії героїну, кокаїну та амфетамінів, масою 20 г.

В розділі «В» використання тютюнових виробів, не менше 3-х блоків.

В розділі «Г» можуть використовуватись всі вищевказані запахоносії.

Види запахоносіїв, що будуть використані, оголошуються організаторами за 90 діб до початку змагань.

Кількість закладок, відповідно до програми:

ССД-1 — по одній закладці в кожній з дисциплін одного виду;

ССД-2 — дві закладки різного виду, в кожній з дисциплін;

ССД-3 — по три закладки різного виду, в кожній з дисциплін.

 1. Учасник при реєстрації повинен заявити в якій групі має бажання приймати участь.
 2. До змагань допускаються всі бажаючі учасники, незалежно від приналежності до організацій та установ. До собак учасників також не має жодних вікових, породних та інших обмежень.
 3. Якщо учасник працює з парою собак, то час та результат пошуку зараховується як за одну собаку.
 4. Провідник собаки має змогу проводити візуальний огляд робочого місця, перед кожною дисципліною, та підготувати його до проведення огляду.
 5. Перед початком роботи провідник собаки повинен докласти судді змагань своє прізвище, кличку собаки, а також спосіб сигналізування службової собаки, при виявленні закладки.
 6. Спосіб сигналізування собаки при виявленні закладки: в групах А, В та Г — посадка, укладка собаки, або інша сигнальна позиція. У групі Б, окрім вищезазначених способів допускається подача голосу та подряпування місця закладки. Якщо собака вказує на приховану закладку не тим способом, що був заявлений – це вважається серйозною помилкою.
 7. Перед виконанням дисципліни допускається будь-який вид мотивування. При проведенні мотивування, собака може сидіти сама, бути прив’язаною, чи її буде тримати помічник на повідку.
 8. Провіднику забороняється проводити пошук закладки самостійно (розкривати багаж, відкривати шухляди та ін.).
 9. Собака може працювати у вільному пошуку, на повідку, або — комбіновано. Провідник може рухатись за собакою і керувати її пошуком.
 10. При сигналізуванні собакою про місце закладки, провідник повідомляє про це суддю підняттям руки та вказує на місцезнаходження закладки візуально, або максимально точно описавши місце її знаходження.
 11. Провідник собаки, до двох разів, може переривати роботу собаки у випадку тривалого пошуку, втоми собаки, втрати зацікавленості до пошуку та інше. Перерваний час роботи собаки буде оцінено штрафними балами і він буде доданий до основного часу пошуку.
 12. Помилкове спрацювання собаки, пошкодження багажу, інтер’єру автомобілів, приміщень та інші небажані дії вважатимуться серйозним недоліком у роботі собаки.
 13. Після закінчення роботи по кожній з дисциплін, провідник повинен доповісти про це судді змагань.
 14. Оцінювання роботи собаки проводиться за встановленим листом оцінювання з чітким описом нарахованих штрафних балів.
 15. Після закінчення оцінювання роботи учасника змагань, суддя доповідає йому про його загальну оцінку та кількість й походження штрафних балів.
 16. Суддя фіксує загальний час виконання дисципліни учасником змагань.
 17. При рівності балів учасників, пріоритет при оцінюванні віддається собаці, яка виконала вправу за коротший час. При рівності показників часу, пріоритетним є молодший вік собаки. При рівності вищевказаних показників, пріоритет надається учаснику з кращим результатом по вправах: 4, 3, 2, 1.
 18. Загальна кількість балів по дисциплінах – 100 балів.
 19. Суддівська команда складається з головного судді, його помічника та технічного судді, який відповідає за проведення матеріально-технічного забезпечення змагань.
 20. Закладка запахоносіїв проводиться не менше, ніж за одну годину до початку вправи, про що складається акт, за підписом всіх суддів змагань.
 21. Якщо на змаганнях заявлені учасники, в різних групах, то пошук буде проводитись в наступній послідовності: А (ВР, зброя та боєприпаси), Б (НР та їх складові), В (тютюнові вироби), Г (комбіновані).
 22. Порядок виступів визначається жеребкуванням по групах.
 23. Порядок роботи по дисциплінах визначає та озвучує головний суддя змагань.
 24. Рішення головного судді змагань є остаточним і оскарженню не підлягає.
 25. Для можливості об’єктивного оцінювання, рекомендовано, учасникам, які чекають свого виступу, знаходитись на віддаленні від місця проведення розшукових дисциплін.
 26. Дискваліфікація учасника проводиться негайно, за рішенням головного судді, в разі:

— не етичної поведінки учасника до суддівської команди, або інших учасників (лайка, образи, тощо);

— порушення умов безпеки, при використанні розшукових собак (залишення собак без нагляду, покуси людей та собак, знаходження учасника в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, тощо);

— передачі та отримання інформації про ймовірне розташування закладок запахоносіїв, в тому числі за допомогою жестів, умовних знаків та словосполучень, використання технічних засобів (мобільних телефонів, радіостанцій, тощо);

— візуального виявлення ознак захворюваності собаки учасника;

— відсутності ветеринарних документів, що підтверджують наявність відповідних вакцинацій собаки.

 1. Реєстрація учасників змагань проводиться зазначеним способом, про які організатор повідомляє за 90 діб, до початку змагань.

Інформація, що надається:

— ПІБ інструктора-провідника;
— приналежність до відомства, чи організації;
— порода, кличка, вік та стать собаки;
— група, в якій учасник має бажання виступати;
— місто, в якому знаходиться учасник та його контактний телефон.

Реєстрація учасників закінчується за один тиждень, до офіційної дати проведення змагань. В день змагань проводиться тільки підтвердження попередньої реєстрації учасників.

 1. Переможцями змагань визнаються учасники, що зайняли перші місця в своїх групах.

 Умови виконання дисциплін та критерії оцінювання за програмою «ССД-1»

 1. Контактна, або безконтактна вибірка запахової речі (диференціювання)

Кількість балів – 20. Час виконання — 6 хв.

На диференційованій установці відкритого типу, розташовано 5 скляних ємностей (1 л), в чотири з яких вкладені інші запахоносії, окрім харчових, або з п’яти хаотично розкладених предметів, чотири з яких мають аналогічні запахи.

Штрафні бали

Другий, або третій повторний пуск собаки 3
Помилкова сигналізація собаки з продовженням пошуку 3
Знервована, перезбуджена робота собаки 3
Невідповідна сигналізація собаки (згідно п. 10, 11 даного положення) 5
Під час роботи собака справляє свої потреби 5
Незначне відволікання на інші подразники 2
Відволікання на інші подразники більше, ніж на 5 сек. 5
Значні відволікання від пошуку (відхід від інструктора, вихід із зони пошуку, більше ніж на
10 сек., відсутність реакції на команди інструктора, тощо)
10
Явна підказка собаці (дії провідника, з метою примусової сигналізації собаки) 20
Перевищення часу пошуку, четвертий пуск собаки, або відмова від роботи 20
 1. Огляд багажу

Кількість балів — 20. Час виконання — 6 хв.

На майданчику розкладено вісім одиниць багажу, різноманітної форми, об’єму та розміру, наповнені речами, без подразнюючих запахів. Спосіб розташування багажу — на одній прямій, з інтервалом
50-70 см.

Штрафні бали

Другий, або третій повторний пуск собаки 3
Помилкова сигналізація собаки з продовженням пошуку 3
Знервована, перезбуджена робота собаки 3
Невідповідна сигналізація собаки (згідно п. 10, 11 даного положення) 5
Під час роботи собака справляє свої потреби 5
Незначне відволікання на інші подразники 2
Відволікання на інші подразники більше, ніж на 5 сек. 5
Значні відволікання від пошуку (відхід від інструктора, вихід із зони пошуку, більше ніж на
10 сек., відсутність реакції на команди інструктора, тощо)
10
Явна підказка собаці (дії провідника, з метою примусової сигналізації собаки) 20
Перевищення часу пошуку, четвертий пуск собаки, або відмова від роботи 20
 1. Огляд автомобілів
  Кількість балів — 25. Час виконання — 6 хв.

На майданчику розташовано два легкових автомобілі, в колону, в ряд, або хаотично.

Розміщення закладок на низькому, або середньому рівні.

Штрафні бали

Другий, або третій повторний пуск собаки 3
Помилкова сигналізація собаки з продовженням пошуку 3
Знервована, перезбуджена робота собаки 3
Невідповідна сигналізація собаки (згідно п. 10, 11 даного положення) 5
Під час роботи собака справляє свої потреби 5
Незначне відволікання на інші подразники 2
Відволікання на інші подразники більше, ніж на 5 сек. 5
Значні відволікання від пошуку (відхід від інструктора, вихід із зони пошуку, більше ніж 10 сек., відсутність реакції на команди інструктора, тощо) 10
Явна підказка собаці (дії провідника, з метою примусової сигналізації собаки) 25
Перевищення часу пошуку, четвертий пуск собаки, або відмова від роботи 25
 1. Обшук приміщення

Кількість балів — 25. Час виконання — 6 хв.

Приміщення площею від 30 м2, або вантажний майданчик, площею від 100 м2, з боковими стінками та входом (аналог приміщення). Розміщення закладок на низькому, або середньому рівні.

Штрафні бали

Другий, або третій повторний пуск собаки 3
Помилкова сигналізація собаки з продовженням пошуку 3
Знервована, перезбуджена робота собаки 3
Невідповідна сигналізація собаки (згідно п. 10, 11 даного положення) 5
Під час роботи собака справляє свої потреби 5
Незначне відволікання на інші подразники 2
Відволікання на інші подразники більше, ніж на 5 сек. 5
Значні відволікання від пошуку (відхід від інструктора, вихід із зони пошуку, більше ніж 10 сек., відсутність реакції на команди інструктора, тощо) 10
Явна підказка собаці (дії провідника, з метою примусової сигналізації собаки) 25
Перевищення часу пошуку, четвертий пуск собаки, або відмова від роботи 25
 1. Вправи зі слухняності

Кількість балів — 10.

5.1. Рух поруч, витримка на місці та підзивання собаки.

Після команди «поруч» провідник починає рух по прямій. Пройшовши 10 кроків, без зупинки розвертається кругом та розпочинає біг. Пробігши 10 кроків, переходить на крок і повертає праворуч, потім проходить ще 10 кроків і повертає ліворуч, проходить ще 10 кроків і зупиняється (при зупинці виконується посадка собаки). Після чого подає команду «місце» і відходить на десять кроків (без собаки) і зупиняється. Через п’ять хвилин розвертається і підзиває собаку до себе.

5.2. Реакція на звуковий подразник.

Провідники з собаками (не більше п’яти) розміщують собак на майданчику з інтервалом у 5 кроків, відійшовши від собак на 2 кроки. Після чого суддя з відстані у 30 кроків від собак, проводить підряд 2 постріли зі стартового пістолету (калібр — 9 мм).

При виконанні вищевказаних вправ собака може знаходитись на повідку.

Штрафні бали

Кожна механічна дія по відношенні до собаки 0,5
Домінантний вплив провідника на собаку 2
Провідник підлаштовує темп свого руху під темп руху собаки, або рух з натягнутим повідком 3
Відсутність витримки 3
Собака не підходить до провідника 5
Проявлення агресії, або зляканості, при реакції на постріл 5
Відмова від роботи собаки 10